Kontakt

Główna placówka szkoły:

5201 S. McVicker Ave. Chicago, IL 60638 (przy kościele św. Faustyny Kowalskiej)

telefon: (773) 470-6587
e-mail: chicago@szkolacholewinskiego.org

GRONO PEDAGOGICZNE
e-mail: chicago@szkolacholewinskiego.org

ZARZĄD SZKOŁY
email: zarzad@szkolacholewinskiego.org