Nowy rok szkolny 2015-2016 rozpoczęty! Witamy ponownie wszystkich naszych uczniów, ich Rodziców i Opiekunów oraz całą Kadrę Nauczycielską wraz z Zarządem! Życzymy wszystkim owocnej i przyjemnej nauki oraz pracy!


Witamy!

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego jest niezależną i niedochodową instytucją założoną i utrzymywaną przez Stowarzyszenie Rodziców. Głównymi celami szkoły są nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury i literatury polskiej, przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz zaznajomienie z wkładem Polonii w życie Stanów Zjednoczonych.Najnowsze Informacje

Życie szkoły w obiektywie