Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego w Chicago, IL.


Witamy w naszej szkole!

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego jest niezależną i niedochodową instytucją założoną i utrzymywaną przez Stowarzyszenie Rodziców. Głównymi celami szkoły są nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury i literatury polskiej, przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz zaznajomienie z wkładem Polonii w życie Stanów Zjednoczonych.

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.

Ignacy Baliński


Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego w Chicago, IL.


Zajęcia szkolne

Katecheza

Sponsorzy

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w ramach konkursu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej
poza granicami Polski”
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie oświaty polonijnej w USA.
Kwota dotacji: 35 921,49 zł 2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 553 487,00 zł
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania itp.

Nondiscriminatory Policy