Polska Szkoła im. ks. St. Cholewińskiego w Chicago

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz miłości. Pogodnego nastroju oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań. Radości w sercu ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Życzy Dyrekcja, Zarząd szkoły oraz Grono pedagogiczne.


Witamy w naszej szkole!

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego jest niezależną i niedochodową instytucją założoną i utrzymywaną przez Stowarzyszenie Rodziców. Głównymi celami szkoły są nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury i literatury polskiej, przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz zaznajomienie z wkładem Polonii w życie Stanów Zjednoczonych.Zajęcia szkolne

Katecheza

Sponsorzy