Zarząd i Grono

Zarząd

Angelika Bochenek – Prezes

Iwona Kogut  –  Zastępca prezesa

Barbara Zarowny  – Sekretarz

Anna Sowa

Katarzyna Zubek

Kinga Kościelniak

Małgorzata Lazarz

Komisja Rewizyjna:

Janina Para – Przewodnicząca

Marta Buczak

Beata Zielak

Grono Pedagogiczne