Nasza szkoła

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego jest niezależną i niedochodową instytucją założoną i utrzymywaną przez Stowarzyszenie Rodziców. Głównymi celami szkoły są nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury i literatury polskiej, przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz zaznajomienie z wkładem Polonii w życie Stanów Zjednoczonych.

Dowiedz się więcej:
O szkole i jej historia
Patron szkoły, ks. Stanisław Cholewiński
Statut szkoły
Regulamin ucznia
Lokalizacja