O szkole i jej historii

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego jest niezależną i niedochodową instytucją założoną i utrzymywaną przez Stowarzyszenie Rodziców. Do szkoły uczęszczać mogą wszystkie dzieci bez względu na narodowość, rasę i wyznanie.

Głównymi celami szkoły są nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury i literatury polskiej, przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz zaznajomienie z wkładem Polonii w historię i życie Stanów Zjednoczonych.

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego posiada akredytację Illinois State Board of Education, a to oznacza, że nasi uczniowie mogą uzyskać kredyt z tytułu znajomości języka polskiego na niektórych wyższych uczelniach stanu Illinois.

Zapoznaj się ze Statutem naszej szkoły.

HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego została założona z potrzeby krzewienia polskości w Ameryce w 1964 roku. Przez wiele lat istniała jako jedna placówka. Wraz z przemieszczaniem się znacznej części Polonii na południowo-zachodnie przedmieścia Chicago, zaistniała potrzeba utworzenia drugiej lokalizacji szkoły, działającej w latach 2003-2015.

Obecnie, nasz szkoła działa wyłącznie w Chicago.

Patronem szkoły jest ks. Stanisław Cholewiński – zasłużony działacz polonijny oraz pedagog.

Dowiedz się więcej o patronie szkoły.