Zapisy do szkoły

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

W celu zapisania dziecka/dzieci do Polskiej Szkoły im. ks. Stanisława Cholewińskiego w Chicago na rok szkolny 2022/23, wystarczy wypełnić poniższy kwestionariusz i przesłać go elektronicznie lub pobrać plik z formularzem (link), wydrukować go, wypełnić i wysłać tradycyjną pocztą na adres:

CHOLEWINSKI POLISH SCHOOL

P.O. BOX 388994

CHICAGO IL 60638

Zgłaszając dzieci do szkoły należy wpłacić pełną kwotę lub zaliczkę w wysokości $150/dziecko. Czeki również prosimy przesyłać na powyższy adres.

Uwaga: w przypadku zapisywania do szkoły czwórki lub więcej dzieci prosimy pobrać i wypełnić formularz z poniższego pliku. Poprzez formularz elektorniczny można zapisać do szkoły max. 3 dzieci.