Ogólny program zajęć

ZAJĘCIA LEKCYJNE

Piątki

  • 18:00-21:00 klasy od grupy przedszkolnej i klasy I-VIII
  • 17:00–21:00 klasy licealne
  • 17:00 – 18:00 zajęcia religii

Soboty

  • 10:00–13:00 klasy od grupy przedszkolnej i klasy I-VIII
  • 9:00 – 10:00 zajęcia religii

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Uwaga: zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą jedynie w przypadku wystarczającej liczby chętnych uczniów.

  • 13:00–15:00 harcerstwo
  • 13:00–15:00 kółka zainteresowań
  • 13:00–15:00 Zajęcia grupowe zuchów i harcerzy.