Olimpiada Geograficzna

Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi – Platon

Wiedza jest tym, co oświetla nam świat nawet w pochmurne dni. George Byron mówi zaś: „Drzewo wiedzy jest drzewem życia”. Każdy człowiek wie, że im więcej posiada wiedzy, tym łatwiej jest rozumieć otaczającą go rzeczywistość. W dzisiejszym świecie łatwo jest zdobyć wiedzę na różne tematy, ale gorzej, szczególnie młodym ludziom, wybrać to, co jest ważne, to, co im będzie potrzebne. Wiedza – to życie. Wiedza o swoim pochodzeniu, o kulturze i historii miejsc skąd pochodzimy, to sięganie do naszej tożsamości, do naszych korzeni, to patriotyzm!

W tym roku odbyła się I Polonijna Olimpiada Geograficzna w USA dla uczniów szkół średnich. Organizatorem olimpiady była Polska Szkoła im. św. Błażeja w Summit oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Olimpiada przebiegała w 3 etapach: etap szkolny, etap międzyszkolny i finał. Celem tej olimpiady było wykrywanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania naukami geograficznymi, pobudzanie do twórczego myślenia oraz podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej na temat Polski. Uczniowie pisali prace monograficzne na jeden z 5 proponowanych tematów prac konkursowych, które poddane były ocenie komisji konkursowej. Komisja w drugim etapie wybrała 20 najlepszych prac, następnie przystąpiono do pisemnej części egzaminu, w wyniku którego wyłoniono finałową ósemkę. Finał olimpiady odbył się 4 lutego 2017 roku w Muzeum Polskim w Chicago.

Radość opanowała naszą szkołę. Nasz uczeń I klasy licealnej Hubert Michałczak znalazł się w finałowej ósemce I Olimpiady Geograficznej. Hubert napisał pracę na pierwszy temat, tj. „Małe Ojczyzny – powrót do krainy Ojców”. W swojej pracy przedstawił w sposób bardzo emocjonalny miejscowość, z której pochodzi . Jest to miejscowość Miętustwo, która jest częścią większej wsi Ciche, należącej do gminy Czarny Dunajec w województwie małopolskim. Hubert tam właśnie się urodził, tam spędził pierwsze lata swojego życia. Obecnie mieszka z rodziną w Chicago i jest uczniem naszej polskiej szkoły im. ks. Stanisława Cholewińskiego z siedzibą przy kościele św. Kamila w Chicago. Hubert Michałczak jest najlepszym uczniem I klasy licealnej. Jest bardzo związany z Polską. Swoją przyszłość wiąże z Polską. Tam chce wrócić i podjąć studia wyższe. Jest góralem, ale stale rozwija swoją znajomość polskiego języka, płynnie mówi, czyta i pisze po polsku. Ponadto, ciągle pogłębia swoją wiedzę o Polsce. Jego wiedza, jak powiedział Byron, to jego drzewo życia w Polsce, nadzieja na powrót do Ojczyzny – to jego słońce na drodze do dorosłego życia. Hubert to patriota, kocha wszystko co polskie, szanuje i ceni kulturę Polski, zna jej historię, geografię i literaturę.

W olimpiadzie Hubert zajął II miejsce. W nagrodę otrzymał indeks na studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz wycieczkę po Stanach Zjednoczonych i wiele nagród książkowych. Dzięki olimpiadzie Hubert spełnia swoje marzenia – powrót do Polski. Gratulujemy Hubertowi. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni! Gratulujemy rodzicom, Państwu Barbarze i Czesławowi Michałczakom. Hubert, nasza szkoła jest z Ciebie bardzo dumna. Pani Dyrektor, Twój nauczyciel oraz pozostali nauczyciele i koledzy z klasy – jesteśmy dumni i pełni podziwu! Twój sukces nadaje sens naszej pracy w polskiej szkole.

Nasza szkoła ma wielu zdolnych uczniów. Może w ślad Huberta pójdą inni? To są nasze nadzieje i marzenia. Wtedy z jeszcze większym zapałem, my nauczyciele, będziemy „uczyć”, naszych uczniów Polski! Brawo HUBERT! Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie, ale nigdy nie zapominaj kim jesteś, skąd pochodzisz i najważniejsze, że jesteś człowiekiem.

Nasi uczniowie są THE BEST!

laureaci wspolneticket1ticket2card1card2olimpiada